ZIELONA KARTA jest przeznaczona na podróże zagraniczne samochodem. Jak złożyć wniosek?

Podróżując samochodem za granicę, należy mieć przy sobie tzw. zieloną kartę. Jest to obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ważne w obcym kraju.

Istota systemu Zielonej Karty jest prosta i składa się z następujących elementów:

  • Jeśli winę za wypadek ponosi kierowca obcego samochodu, otrzymasz odszkodowanie za poniesione szkody.
  • Jeśli wina za wypadek leży po Twojej stronie, wystarczy, że przedstawisz Zieloną Kartę przedstawicielowi policji lub poszkodowanemu.
  • Wszelkie roszczenia będą zaspokajane w granicach sum ubezpieczenia, zgodnie z przepisami prawa kraju, w którym miał miejsce wypadek.

Polityka zielonej karty jest akceptowana w wielu krajach na całym świecie. Kraje członkowskie systemu Zielonej Karty wzajemnie uznają polisy ubezpieczeniowe od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów, zawarte przez jeden z krajów, i gwarantują, że w razie wypadku za granicą poszkodowany otrzyma odszkodowanie. Polisę taką można bez problemu uzyskać w każdej większej firmie ubezpieczeniowej w danym kraju.

ZIELONA KARTA