Świadczenia z tytułu ubezpieczenia wypadkowego w Republice Czeskiej

Co robić w razie wypadku drogowego w Republice Czeskiej?

Po wypadku należy się zatrzymać, wysiąść z samochodu, założyć kamizelkę i udzielić pomocy poszkodowanym. Zawsze dzwoń na policję (158), zwłaszcza jeśli jesteś ranny. Najlepiej nie ruszać samochodu do czasu przyjazdu policji. Weź od policji wizytówkę i numer sprawy.

Spisz lub sfotografuj tablice rejestracyjne, dokumenty i polisy ubezpieczeniowe wszystkich osób uczestniczących w wypadku oraz zachowaj dane kontaktowe świadków. Pomocne będą również zdjęcia z miejsca wypadku.

Do wymiany danych należy używać europrotokołu.

II. Procedura odzyskiwania odszkodowań w Republice Czeskiej


Gdzie warto się udać:

Strona winna wypadku jest zobowiązana do pokrycia wszelkich niezbędnych kosztów związanych z wypadkiem. Poszkodowany może skontaktować się z czeskim towarzystwem ubezpieczeniowym lub jego przedstawicielem w swoim kraju (tylko UE).

Terminy:

Firma ubezpieczeniowa sprawcy wypadku ma 90 dni na wypłatę odszkodowania od momentu dostarczenia jej wszystkich niezbędnych dokumentów (raport policyjny lub protokół europejski, ekspertyza lub rachunek za naprawę, kopie świadectw technicznych, wniosek itp.) Na zgłoszenie roszczenia do osoby odpowiedzialnej za wypadek w Republice Czeskiej masz 3 lata.

Sprawy sporne:

Sytuacja staje się bardziej skomplikowana w przypadku sporów dotyczących odpowiedzialności za wypadek. Jeśli czeskie towarzystwo ubezpieczeniowe nie chce wypłacić odszkodowania, nie należy się spieszyć z kontaktem z czeskim prawnikiem. Koszty adwokata mogą być znaczne i nie ma gwarancji powodzenia. Na początek porozmawiaj z firmą ubezpieczeniową.

Jeśli doznałeś obrażeń, możesz mieć prawo do zwrotu kosztów leczenia oraz odszkodowania za ból i cierpienie, jeśli nie są one pokryte przez inne polisy ubezpieczeniowe.

Bezpłatne konsultacje (vyber, watsap) + 48 732 543 801

Świadczenia z tytułu ubezpieczenia wypadkowego w Republice Czeskiej