Świadczenia z tytułu ubezpieczenia wypadkowego w Danii

Co należy zrobić, jeśli uczestniczysz w wypadku w Danii?

Po wypadku należy się zatrzymać, wysiąść z samochodu, założyć kamizelkę i udzielić pomocy poszkodowanym. Zawsze dzwoń na policję (numer telefonu 112), zwłaszcza jeśli są jakieś obrażenia. Najlepiej nie ruszać samochodu do czasu przyjazdu policji. Weź od policji wizytówkę i numer sprawy.

Spisz lub sfotografuj tablice rejestracyjne, dokumenty i polisy ubezpieczeniowe wszystkich uczestników wypadku oraz zachowaj dane kontaktowe świadków. Pomocne będą również zdjęcia z miejsca wypadku.

Do wymiany danych należy używać europrotokołu.

II. Procedura usuwania szkód w Danii

Gdzie warto się udać:

Strona winna wypadku jest zobowiązana do pokrycia wszelkich niezbędnych wydatków związanych z wypadkiem. Poszkodowany może skontaktować się z duńskim towarzystwem ubezpieczeniowym lub jego przedstawicielem w swoim kraju (tylko UE).

Terminy:

Firma ubezpieczeniowa sprawcy ma 90 dni na wypłatę odszkodowania od momentu dostarczenia jej wszystkich niezbędnych dokumentów (raport policyjny lub europrotokół, ekspertyza lub rachunek za naprawę, kopie kart technicznych, wniosek itp.) Masz 3 lata na zgłoszenie roszczenia do osoby odpowiedzialnej za wypadek w Danii

Spory:

Sytuacja jest bardziej skomplikowana w przypadku sporów dotyczących odpowiedzialności za wypadek. Jeśli duńskie towarzystwo ubezpieczeniowe nie chce wypłacić odszkodowania, nie należy spieszyć się z wizytą u duńskiego prawnika. Koszty adwokata mogą być znaczne i nie ma gwarancji powodzenia. Najpierw porozmawiaj z firmą ubezpieczeniową.

III. Świadczenia ubezpieczeniowe w Danii:

  • Koszty naprawy: Koszty naprawy samochodu, który uległ wypadkowi, są w Danii ponoszone głównie na podstawie otrzymanego rachunku za naprawę. W przypadku drobnych uszkodzeń często wystarczy oszacowanie kosztów.
  • Koszty rzeczoznawcy: Szkodę można również oszacować na podstawie ekspertyzy samochodu, który uczestniczył w wypadku. Duńska firma ubezpieczeniowa zazwyczaj pokrywa koszty rzeczoznawcy.
  • Koszty wynajmu samochodu: Zgodnie z duńskim prawem o ruchu drogowym strona poszkodowana może ubiegać się o zwrot kosztów wynajmu samochodu. Ma to jednak zastosowanie tylko wtedy, gdy zostanie udowodnione, że poszkodowany był uzależniony od samochodu w celach służbowych.
  • Obniżona wartość: Po wypadku wartość samochodu często ulega obniżeniu pomimo fachowej naprawy (słowo kluczowe: wrak samochodu). Zgodnie z prawem duńskim poszkodowany otrzymuje odszkodowanie z tego tytułu, pod warunkiem, że w chwili wypadku samochód miał mniej niż 2 lata.
  • Koszty holowania: W Danii koszty holowania są zazwyczaj zwracane po przedstawieniu odpowiednich rachunków. Zwracane są jedynie koszty przejazdu z miejsca wypadku do najbliższego warsztatu samochodowego.
  • Odszkodowanie za ból i cierpienie: Zgodnie z duńskimi przepisami ruchu drogowego, odszkodowanie za ból i cierpienie przysługuje również w przypadku obrażeń odniesionych w wyniku wypadku drogowego. Zwykle wymaga to raportów medycznych, a w szczególności zaświadczeń o niezdolności do pracy potwierdzających uraz fizyczny.

Bezpłatna konsultacja (Vaiber, Vatsap) + 48 732 543 801

Świadczenia z tytułu ubezpieczenia wypadkowego w Danii