Czy niemiecki przewoźnik musi wykupić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu uszkodzenia towaru?

Pytanie od czytelnika: „Czy niemiecki przewoźnik musi wykupić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za uszkodzenie towaru?

Odpowiedź:


Tak, ubezpieczenie ładunku jest obowiązkowe, ponieważ jest ważne niezależnie od winy przewoźnika, a zatem eliminuje ryzyko nieoczekiwanego uszkodzenia lub utraty towaru.

Czy niemiecki przewoźnik musi wykupić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu uszkodzenia towaru?