Jak należy zachowywać się podczas kontroli w Niemczech?

  1. Po pierwsze, bądź uprzejmy. Postaraj się zrozumieć, czego oczekuje od Ciebie policjant lub BAG (Ministerstwo Transportu Towarowego) i okaż niezbędne dokumenty.

Negocjowanie się z policją na miejscu jest absolutnie bezcelowe, ponieważ to nie oni decydują i nie ustalają wysokości mandatów, oni tylko rejestrują wykroczenia i pobierają kaucję na poczet grzywny. Ostateczną decyzję o wysokości kary podejmuje urząd miasta lub BAG. Możesz odwołać się od tej decyzji w ciągu dwóch tygodni od otrzymania listu.

  1. Policja ma prawo do skonfiskowania pojazdu do czasu wpłacenia kaucji.

Co się dzieje po inspekcji?
Sprawa trafia do administracji, która w ciągu kilku tygodni/miesięcy podejmuje decyzję o wysokości kary i wysyła list pocztą. Firma dostaje mandat na adres pocztowy, a kierowcy na adres domowy, który został podany na miejscu. Proszę podać dokładny adres pocztowy lub wyznaczyć przedstawiciela w Niemczech, w przeciwnym razie grzywna może zostać nałożona bez Państwa wiedzy!

  1. Pierwsze pismo, które otrzymujesz, jest zazwyczaj streszczeniem sprawy (masz możliwość wypowiedzenia się, przedstawienia swoich argumentów). Nie musisz korzystać z tej możliwości. Musisz wypełnić dane osobowe dyrektora firmy lub kierowcy. Niedopełnienie tego obowiązku podlega karze grzywny w wysokości do 1000 EUR.
  2. Po tym, kilka tygodni później otrzymujesz list z grzywną: z określoną kwotą, z uzasadnieniem prawnym. Można się od tego odwołać w ciągu 2 tygodni. Po upływie terminu nie można odwołać się od kary pieniężnej w Niemczech. Okres dwóch tygodni rozpoczyna się z chwilą otrzymania pisma.
  3. Jeśli chcesz się odwołać od kary w Niemczech musisz:
  • wyznaczyć przedstawiciela w Niemczech do odbioru poczty
  • przekazać grzywnę w ręce profesjonalistów: odwołujemy się od grzywien bez zaliczki