Przepisy ruchu drogowego i kary w Belgii

Belgia jest bardzo wygodnym krajem do jazdy, a zagraniczni kierowcy powinni pamiętać, że miejscowi kierowcy mają bardzo agresywny styl jazdy. Z drugiej strony znaki są w języku flamandzkim lub francuskim, co nieco utrudnia orientację. W tym artykule opisano przepisy ruchu drogowego w Belgii oraz możliwe kary.

Numery alarmowe:

Straż pożarna – 100
Policja – 101
Ambulans – 100


Obowiązkowe wyposażenie, które musisz mieć w swoim samochodzie:

1.Znak stopu awaryjnego
2.Kamizelka odblaskowa (musi być noszona podczas wychodzenia z pojazdu, który zatrzymał się na jezdni, w miejscach, gdzie zatrzymywanie się jest zabronione, także w złych warunkach pogodowych i w nocy).
3.Gaśnica


PODSTAWOWE WYMAGANIA, KTÓRE MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE PRZEZ WSZYSTKICH KIEROWCÓW WSZYSTKICH KATEGORII PRAWA JAZDY:

 • Obowiązkowe stosowanie pasów bezpieczeństwa. Zasada ta dotyczy zarówno kierowców, jak i wszystkich pasażerów pojazdu. Kary dla pasażerów bez pasów zaczynają się od 50 euro.
 • Dzieci w wieku poniżej 12 lat mogą być przewożone wyłącznie na tylnym siedzeniu. Dzieci poniżej 3 lat nie mogą być przewożone bez fotelika dziecięcego. Grzywna wynosi 50 euro;
 • Od 1 października do 30 kwietnia – opony zimowe są zalecane do jazdy w terenie górskim;
 • Rozmawianie przez telefon komórkowy podczas jazdy jest zabronione, chyba że w samochodzie znajduje się urządzenie głośnomówiące. Kara wynosi 100 euro.
 • przepuszczalność światła przez szyby samochodu: przednia szyba przednia co najmniej 70%, przednie szyby boczne co najmniej 70%.

OGRANICZENIA PRĘDKOŚCI DLA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH:

 • W terenie zabudowanym wszystkie pojazdy mogą poruszać się z maksymalną prędkością 50 km/h.

POZA TERENEM ZABUDOWANYM NA DROGACH PUBLICZNYCH:

 • Samochody ciężarowe do 7,5 tony mogą poruszać się z prędkością 90 km/h, a powyżej 7,5 tony – 60 km/h.
 • Ciągnik siodłowy z naczepą – 60 km/h
 • Zespół samochód ciężarowy z naczepą – 60 km/h
 • Transport towarów niebezpiecznych powyżej 7,5 t – 60 km/h

POZA TERENEM ZABUDOWANYM NA CZTEROPASMOWYCH DROGACH DWUKIERUNKOWYCH:

 • Pojazdy ciężarowe do 7,5 t mogą poruszać się z prędkością 90 km/h, pojazdy ciężarowe powyżej 7,5 t – 90 km/h.
 • Ciągnik siodłowy z naczepą – 90 km/h
 • Pociąg drogowy – 90 km/h.
 • Transport towarów niebezpiecznych powyżej 7,5 t – 90 km/h.
 • Wyjątek: 70 km/h we Flandrii od 1 stycznia 2017 r. dla wszystkich samochodów ciężarowych.

NA DROGACH SAMOCHODOWYCH:

Wszystkie samochody ciężarowe mogą poruszać się z prędkością 90 km/h. W przypadku samochodów ciężarowych obowiązuje minimalna prędkość 70 km/h.

GRZYWNY W BELGII:


Przekroczenie prędkości do 10 km/h – 50 euro.

Przekroczenie prędkości o ponad 10 km/h na obszarze zabudowanym kosztuje 50 euro + 10 euro za każdy dodatkowy kilometr.

Przekroczenie prędkości o ponad 10 km/h poza obszarem zabudowanym – 50 euro + 5 euro za każdy dodatkowy kilometr.

Jeśli prędkość przekroczy 20 km/h na obszarze zabudowanym i ponad 30 km/h poza obszarem zabudowanym, prawo jazdy może zostać odebrane.

Jeśli prędkość przekracza 30 km/h w terenie zabudowanym i ponad 40 km/h poza terenem zabudowanym – utrata prawa jazdy.

Kary za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu:


Maksymalny dopuszczalny poziom alkoholu we krwi wynosi 0,49 ppm.

Jeśli poziom alkoholu we krwi wynosi od 0,5 do 0,79 ppm, grozi Ci mandat w wysokości 150 euro (oraz 3-godzinny zakaz prowadzenia pojazdów). Niezapłacenie mandatu na miejscu może skutkować wszczęciem postępowania i karą grzywny w wysokości do 3000 euro. Powyżej 0,8 – mandat w wysokości do 600 euro (oraz zakaz prowadzenia pojazdów przez 6 godzin). Nieuiszczenie grzywny na miejscu może skutkować wszczęciem postępowania sądowego i nałożeniem grzywny w wysokości do 12 000 EUR oraz zawieszeniem prawa jazdy na okres do 5 lat.

Jeśli uczestniczyłeś w poważnym wypadku drogowym, mając stężenie alkoholu we krwi powyżej 0,5 ppm – grzywna w wysokości do 10 000 EUR i kara pozbawienia wolności do 2 lat.

Bezpłatna konsultacja (Viber, WhatsApp) +48 732 543 801

Przepisy ruchu drogowego i kary w Belgii