Świadczenia z tytułu ubezpieczenia wypadkowego w Luksemburgu

Co robić w razie wypadku w Luksemburgu?

Po wypadku należy się zatrzymać, wysiąść z samochodu, założyć kamizelkę i udzielić pomocy poszkodowanym. Zawsze dzwoń na policję (tel. 113), zwłaszcza jeśli są ofiary. Najlepiej nie ruszać samochodu do czasu przyjazdu policji. Weź od policji wizytówkę i numer sprawy.

Spisz lub sfotografuj tablice rejestracyjne, dokumenty i polisy ubezpieczeniowe wszystkich osób uczestniczących w wypadku oraz zachowaj kontakty do świadków. Pomocne będą również zdjęcia z miejsca wypadku.

Do wymiany danych należy używać europrotokołu.

II. Procedura odzyskiwania odszkodowań w Luksemburgu


Gdzie warto się udać:

Strona winna wypadku jest zobowiązana do pokrycia wszelkich niezbędnych wydatków związanych z wypadkiem. Poszkodowany może zwrócić się do swojego zakładu ubezpieczeń w Luksemburgu lub do swojego przedstawiciela w swoim kraju (tylko UE).

Terminy:

Zakład ubezpieczeń sprawcy wypadku ma 90 dni na wypłatę odszkodowania od momentu dostarczenia mu wszystkich niezbędnych dokumentów (raport policyjny lub europrotokół, ekspertyza rzeczoznawcy lub rachunek za naprawę, kopie arkuszy danych technicznych, wniosek itp.) W Luksemburgu masz 3 lata na zgłoszenie roszczenia do sprawcy wypadku.

Spory:

Sytuacja jest bardziej skomplikowana w przypadku sporów dotyczących odpowiedzialności za wypadek. Jeśli luksemburska firma ubezpieczeniowa nie chce wypłacić odszkodowania, należy skontaktować się z luksemburskim prawnikiem. Koszty adwokata mogą być znaczne i nie ma gwarancji powodzenia. Zacznij od rozmowy z firmą ubezpieczeniową.

III. Świadczenia ubezpieczeniowe w Luksemburgu:

  • Koszty naprawy są zwykle obliczane na podstawie faktury otrzymanej za naprawę. W przypadku drobnych uszkodzeń zazwyczaj wystarczy kosztorys ze zdjęciami uszkodzonego samochodu.
  • Koszty wynajmu samochodu są zwracane, jeśli wynajem był konieczny np. ze względów zawodowych. Jednak zgodnie z luksemburskim prawem o ruchu drogowym poszkodowany musi często uwzględnić 15% oszczędności własne.
  • Obniżona wartość: wszelka utrata wartości pojazdu pozostała po jego naprawie, ponieważ jest on teraz traktowany jako pojazd ratunkowy, zostanie zrekompensowana przez luksemburską firmę ubezpieczeniową w przypadku poważnych uszkodzeń, jeśli pojazd w chwili wypadku miał mniej niż 4 lata.
  • Biegły: koszty opinii biegłego nie zawsze są zwracane. Należy to wcześniej uzgodnić z luksemburskim towarzystwem ubezpieczeniowym, aby nie musieć ponosić kosztów rzeczoznawcy.
  • Koszty holowania są zwykle pokrywane do czasu znalezienia następnego odpowiedniego warsztatu.
  • Odszkodowanie za ból i cierpienie w przypadku obrażeń ciała jest wypłacane w Luksemburgu przez firmę ubezpieczeniową.
  • Koszty adwokata: koszty własnego adwokata nie są objęte ubezpieczeniem w Luksemburgu. Można jednak sprawdzić w towarzystwie ubezpieczeniowym, czy może ono pokryć koszty obsługi prawnej po wypadku w Luksemburgu (jeśli dana dziedzina prawa drogowego jest również objęta ubezpieczeniem ochrony prawnej).
  • Właściciele samochodów ciężarowych ponoszą koszty dodatkowej dostawy ładunku, w niektórych przypadkach koszty przestojów i kar umownych. W przypadku uszkodzeń ładunku należy skontaktować się z CMR-Insurance.

Bezpłatna konsultacja (Vyber, WhatsApp) +48 732 543 801

Świadczenia z tytułu ubezpieczenia wypadkowego w Luksemburgu