Świadczenia z tytułu ubezpieczenia wypadkowego w Finlandii

Jak postępować w razie wypadku samochodowego w Finlandii?

Po wypadku należy się zatrzymać, wysiąść z samochodu, założyć kamizelkę i udzielić pomocy poszkodowanym. Zawsze dzwoń na policję (numer telefonu 112), zwłaszcza jeśli są ranni. Najlepiej nie ruszać samochodu do czasu przyjazdu policji. Weź od policji wizytówkę i numer sprawy.

Spisz lub sfotografuj tablice rejestracyjne, dokumenty i polisy ubezpieczeniowe wszystkich uczestników wypadku oraz zachowaj dane kontaktowe świadków. Pomocne będą również zdjęcia z miejsca wypadku.

Do wymiany danych należy używać europrotokołu.

II. Odzyskiwanie odszkodowań w Finlandii

Gdzie warto się udać:

Osoba odpowiedzialna za wypadek musi pokryć wszystkie niezbędne wydatki związane z wypadkiem. Poszkodowany może skontaktować się z fińskim towarzystwem ubezpieczeniowym lub jego przedstawicielem w swoim kraju (tylko UE).

Terminy:

Zakład ubezpieczeń sprawcy wypadku ma 90 dni na wypłatę odszkodowania od momentu dostarczenia mu wszystkich niezbędnych dokumentów (raport policyjny lub europrotokół, ekspertyza rzeczoznawcy lub rachunek za naprawę, kopie arkuszy danych technicznych, wniosek itp.) Na zgłoszenie roszczenia do osoby odpowiedzialnej za wypadek w Finlandii masz 3 lata.

Spory:

Sytuacja jest bardziej skomplikowana w przypadku sporów dotyczących odpowiedzialności za wypadek. Jeżeli fińska firma ubezpieczeniowa nie chce wypłacić odszkodowania, nie należy spieszyć się z wizytą u litewskiego prawnika. Koszt wynajęcia prawnika może być znaczny i nie ma gwarancji powodzenia. Zacznij od rozmowy z firmą ubezpieczeniową.

III. Świadczenia ubezpieczeniowe w Finlandii:

  1. szkody majątkowe

a) koszt naprawy na podstawie opłaconej faktury za naprawę lub kalkulacji rzeczoznawcy.

b) jeśli samochód nie może być przywrócony do stanu używalności z przyczyn ekonomicznych lub technicznych, wypłacona zostanie wartość rynkowa samochodu, pomniejszona o wartość pozostałości. Zaleca się, aby ekspert fińskiej firmy ubezpieczeniowej dokonał oględzin uszkodzonego samochodu natychmiast po wypadku.

c) holowanie do najbliższej odpowiedniej stacji obsługi lub bazy holowniczej.

d) wynagrodzenie rzeczoznawcy tylko wtedy, gdy ocena została przeprowadzona za zgodą zakładu ubezpieczeń.

e) Nadwyżka zostanie zwrócona na podstawie dokumentów płatności z tytułu ubezpieczenia kadłuba.

f) Koszty noclegu i posiłków są pokrywane, jeśli mają bezpośredni związek z wypadkiem.

g) Właściciele samochodów ciężarowych ponoszą koszty dodatkowej dostawy ładunku, w niektórych przypadkach koszty przestojów i kar umownych. W przypadku uszkodzeń ładunku należy skontaktować się z CMR-Insurance.

  1. Poszkodowany może ubiegać się o odszkodowanie za koszty leczenia, zmniejszenie zarobków oraz zadośćuczynienie za ból i cierpienie, jeśli nie są one pokrywane przez inne polisy ubezpieczeniowe.

Bezpłatna konsultacja (Vyber, Vatsap) +4917646732036

Świadczenia z tytułu ubezpieczenia wypadkowego w Finlandii