Warunki dopuszczenia do zarządzania przedsiębiorstwem transportowym w Niemczech

Pytanie od czytelnika: „Jakie warunki musi spełnić osoba prowadząca własną działalność gospodarczą, aby uzyskać zezwolenie na prowadzenie firmy transportowej w Niemczech?

Odpowiedź:

  1. wymagane jest zezwolenie na pobyt w UE
  2. dowód wiarygodności (zaświadczenie z policji, zaświadczenie z centralnego rejestru przedsiębiorstw)
  3. Dowód kwalifikacji (wykształcenie w dziedzinie transportu, co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego/egzamin w izbie przemysłowo-handlowej)
  4. Dowód bezpieczeństwa ekonomicznego i finansowego przedsiębiorstwa (zaświadczenie o podatku i ubezpieczeniu zdrowotnym)
Warunki dopuszczenia do zarządzania przedsiębiorstwem transportowym w Niemczech