Wypłaty ubezpieczeniowe w razie wypadku drogowego w Polsce

Ubezpieczenia OC w Polsce

Współpraca z firmami ubezpieczeniowymi po wypadku
1) Gdy dojdzie do wypadku drogowego, należy sprawdzić, czy polisa sprawcy wypadku jest prawdziwa. Wszystkie firmy ubezpieczeniowe, które mają prawo wystawiać polisy OC, zrzeszone są w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym. W razie wypadku należy sprawdzić, czy zakład ubezpieczeń sprawcy wypadku jest członkiem tej organizacji. Można to sprawdzić na stronie internetowej funduszu.

2) Jeżeli uszkodzenie samochodu jest nieznaczne, odszkodowania można dochodzić od swojego towarzystwa ubezpieczeniowego, a nie od towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy. Należy to jednak wcześniej sprawdzić, ponieważ nie wszystkie firmy ubezpieczeniowe mogą to zrobić.

3) Towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy ma 90 dni na wypłatę odszkodowania od momentu przedłożenia wszystkich niezbędnych dokumentów (raport policyjny lub oświadczenie wspólne z wypadku, ekspertyza lub faktura za naprawę, kopie paszportów technicznych, roszczenie itp.) Lepiej zgłosić się do firmy ubezpieczeniowej od razu, choć zgodnie z prawem można to zrobić w ciągu trzech lat. Ale wtedy, firma ubezpieczeniowa może zmniejszyć wypłatę, ponieważ samochód był dalej prowadzony i uszkodzenia mogły stać się bardziej rozległe.

4) Jeśli sprawca wypadku posiada samochód z ukraińskimi, rosyjskimi lub białoruskimi tablicami rejestracyjnymi posiadacz Zielonej Karty, po wypadku należy powiadomić PBUK(Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych) dane kontaktowe znajdują się na odwrocie polisy. Jeśli jednak nie zawiniłeś w wypadku, to firma ubezpieczeniowa sprawcy powinna zająć się wypłatą odszkodowania.

5) W przypadku drobnych szkód możesz złożyć wniosek online i przesłać wniosek o odszkodowanie oraz materiały sprawy.
Ocena szkód

Odszkodowanie w prawie polskim może być:

1) Naprawa samochodu na koszt zakładu ubezpieczeń (Wariant warsztatowy).
2) Pieniężny zwrot kosztów naprawy (Wariant kosztorysowy).

Szkody zostaną wycenione przez firmę ubezpieczeniową. Jeśli kwota odszkodowania jest niewielka, wystarczy przesłać zdjęcia szkody i dokumenty. Jeśli sprawa jest bardziej skomplikowana, konieczna będzie wizyta u specjalisty (w ciągu 7-10 dni od złożenia wniosku w towarzystwie ubezpieczeniowym).

Jeśli poszkodowany zgodzi się na wysokość odszkodowania, podpisze akt to w ciągu 30 dni kwota wpłynie na jego kartę bankową. Należy pamiętać, że kwota odszkodowania może obejmować również koszty uboczne (koszty transportu, holowania samochodu, przestoju itp.).

Świadczenia ubezpieczeniowe w Polsce

Szkody materialne:
a) Koszt naprawy na podstawie opłaconej faktury za naprawę lub kalkulacji rzeczoznawcy.
b) Jeżeli pojazd nie może być przywrócony do stanu poprzedniego z przyczyn ekonomicznych lub technicznych, wypłacona zostanie wartość rynkowa pojazdu pomniejszona o wartość pozostałości. Zaleca się, aby rzeczoznawca z polskiego towarzystwa ubezpieczeniowego dokonał oględzin uszkodzonego samochodu natychmiast po wypadku.
c) Odholowanie do najbliższej odpowiedniej stacji obsługi lub bazy holowniczej.
d) Usługi rzeczoznawcy są opłacane tylko wtedy, gdy wycena została dokonana za zgodą zakładu ubezpieczeń.
e) Nadwyżka AC zostanie zwrócona na podstawie dokumentów płatności ubezpieczenia AC.
f) Wynajęcie samochodu na czas naprawy tylko w razie potrzeby. Jeśli dostępny jest drugi samochód, nie płaci się za wynajem.
g) Koszty noclegu i posiłków są pokrywane, jeśli są bezpośrednio związane z wypadkiem.
h) Właściciele ciężarówek ponoszą koszty dodatkowej dostawy ładunku, w niektórych przypadkach koszty przestojów i kar umownych. W przypadku uszkodzeń ładunku należy skontaktować się z nadawcą OCP.
Jeżeli doznałeś obrażeń, możesz być uprawniony do zwrotu kosztów leczenia, zmniejszenia zarobków oraz odszkodowania za ból i cierpienie, jeżeli nie są one pokryte przez inne polisy ubezpieczeniowe.
Odwołanie się od wysokości Twoich świadczeń.
Jeśli nie zgadzają się Państwo z wysokością świadczeń ustaloną przez firmę ubezpieczeniową, mogą Państwo zakwestionować ją w ciągu trzech lat, kontaktując się z firmą ubezpieczeniową. Lepiej jest jednak zrobić to od razu, aby uniknąć problemów z zagubionymi dokumentami, świadkami itp.
Aby zakwestionować wyniki należy złożyć wniosek do firmy ubezpieczeniowej, można to zrobić w biurze firmy ubezpieczeniowej lub czasami przez Internet. Odpowiedź powinna zostać udzielona w ciągu 30-60 dni kalendarzowych.
Jeśli odpowiedź zostanie odrzucona, masz prawo skierować sprawę do sądu.
Najlepiej jest skontaktować się z prawnikiem specjalizującym się w wypadkach samochodowych w Polsce. Jeśli masz problemy z roszczeniem ubezpieczeniowym, skontaktuj się z Delta-Telesfor, a my pomożemy Ci odzyskać pełną kwotę odszkodowania.

Bezpłatna konsultacja (Viber, Whatsapp) +48 732 543 801