Świadczenia z tytułu ubezpieczenia wypadkowego na Łotwie

Co robić w razie wypadku samochodowego na Łotwie?

Po wypadku należy się zatrzymać, wysiąść z samochodu, założyć kamizelkę i udzielić pomocy poszkodowanym. Zawsze dzwoń na policję (numer telefonu 112), zwłaszcza jeśli są ofiary. Najlepiej nie ruszać samochodu do czasu przyjazdu policji. Weź od policji wizytówkę i numer sprawy.

Spisz lub sfotografuj tablice rejestracyjne, dokumenty i polisy ubezpieczeniowe wszystkich uczestników wypadku oraz zachowaj dane kontaktowe świadków. Pomocne będą również zdjęcia z miejsca wypadku.

Do wymiany danych należy używać europrotokołu.

II. Procedura usuwania szkód na Łotwie

Gdzie warto się udać:

Strona winna wypadku jest zobowiązana do pokrycia wszelkich niezbędnych wydatków związanych z wypadkiem. Poszkodowany może zwrócić się do łotewskiej firmy ubezpieczeniowej lub jej przedstawiciela w swoim kraju (tylko UE).

Terminy:

Firma ubezpieczeniowa winowajcy ma 90 dni na wypłatę odszkodowania od momentu dostarczenia jej wszystkich niezbędnych dokumentów (raport policyjny lub europrotokół, ekspertyza lub rachunek za naprawę, kopie paszportów technicznych, reklamacja itp.) Masz 3 lata na złożenie wniosku do sprawcy wypadku drogowego na Łotwie.

Spory:

Sytuacja staje się bardziej skomplikowana w przypadku sporów dotyczących odpowiedzialności za wypadek. Jeśli łotewski zakład ubezpieczeń nie chce wypłacić odszkodowania, nie należy się spieszyć z kontaktem z łotewskim prawnikiem. Koszt wynajęcia prawnika może być znaczny i nie ma gwarancji powodzenia. Na początek porozmawiaj z firmą ubezpieczeniową.

Bezpłatna konsultacja (Vaiber, Vatsap) +48 732 543 801

Świadczenia z tytułu ubezpieczenia wypadkowego na Łotwie