Świadczenia z tytułu ubezpieczenia wypadkowego w Rumunii

Co robić w razie wypadku w Rumunii:

Po wypadku należy się zatrzymać, wysiąść z samochodu, założyć kamizelkę i udzielić pomocy poszkodowanym. Zawsze dzwoń na policję (tel. 955), zwłaszcza jeśli jesteś ranny. Najlepiej nie ruszać samochodu do czasu przyjazdu policji. Weź od policji wizytówkę i numer sprawy.

Spisz lub sfotografuj tablice rejestracyjne, dokumenty i polisy ubezpieczeniowe wszystkich osób uczestniczących w wypadku oraz zachowaj kontakty do świadków. Pomocne będą również zdjęcia z miejsca wypadku.

Do wymiany danych należy używać europrotokołu.

II. Odzyskiwanie odszkodowań w Rumunii

Gdzie warto się udać:

Sprawca wypadku jest zobowiązany do pokrycia wszelkich niezbędnych kosztów związanych z wypadkiem. Poszkodowany może skontaktować się z rumuńskim towarzystwem ubezpieczeniowym lub jego przedstawicielem w swoim kraju (tylko UE).

Terminy:

Firma ubezpieczeniowa winowajcy ma 90 dni na wypłatę odszkodowania od momentu dostarczenia jej wszystkich niezbędnych dokumentów (raport policyjny lub Europrotokół, ekspertyza lub rachunek za naprawę, kopie świadectw technicznych, reklamacja itp.) Masz 3 lata na zgłoszenie roszczeń wobec sprawcy wypadku drogowego w Rumunii

Sprawy sporne:

Sytuacja jest bardziej skomplikowana w przypadku sporów dotyczących odpowiedzialności za wypadek. Jeśli rumuńskie towarzystwo ubezpieczeniowe nie chce wypłacić odszkodowania, nie należy spieszyć się z wizytą u rumuńskiego prawnika. Koszty adwokata mogą być znaczne i nie ma gwarancji powodzenia. Najpierw porozmawiaj z firmą ubezpieczeniową.

III. Świadczenia ubezpieczeniowe w Rumunii:

  1. szkody majątkowe

a) Koszt naprawy na podstawie opłaconej faktury za naprawę lub kalkulacji rzeczoznawcy.

b) Jeśli samochód nie może być przywrócony do stanu używalności z przyczyn ekonomicznych lub technicznych, wypłacana jest wartość rynkowa samochodu, pomniejszona o wartość pozostałości. Najlepiej, jeśli natychmiast po wypadku ekspert z rumuńskiego towarzystwa ubezpieczeniowego dokona oględzin uszkodzonego samochodu.

c) holowanie do najbliższego odpowiedniego serwisu lub bazy holowniczej.

d) Wynagrodzenie rzeczoznawcy zostanie wypłacone tylko wtedy, gdy ocena została przeprowadzona za zgodą zakładu ubezpieczeń.

e) Udział własny zostanie zwrócony na podstawie dokumentów potwierdzających wypłatę ubezpieczenia kadłuba.

f) Koszty noclegu i posiłków są pokrywane, jeśli mają bezpośredni związek z wypadkiem.

g) Właściciele samochodów ciężarowych ponoszą koszty dodatkowej dostawy ładunku, w niektórych przypadkach koszty przestojów i kar umownych. W przypadku uszkodzeń ładunku należy skontaktować się z CMR-Insurance.

  1. Poszkodowany może ubiegać się o odszkodowanie za koszty leczenia, zmniejszenie zarobków oraz zadośćuczynienie za ból i cierpienie, jeśli nie są one pokrywane przez inne polisy ubezpieczeniowe.

Bezpłatna konsultacja (Vyber, Vatsap) + 48 732 543 801

Świadczenia z tytułu ubezpieczenia wypadkowego w Rumunii