Przekroczenie czasu jazdy

Czasami kierowcy stają w obliczu nieprzewidywalnych okoliczności, które uniemożliwiają osiągnięcie wymaganego tygodniowego czasu odpoczynku bez łamania przepisów. Takie wyjątkowe okoliczności definiuje się jako nagłe, nieuniknione i nieprzewidywalne okoliczności, w których spełnienie wszystkich przepisów rozporządzenia WE nr 561/2006 w krótkim czasie staje się nagle niemożliwe.

Kierowcy mogą przekroczyć czas prowadzenia pojazdu tylko w wyjątkowych sytuacjach i bez stwarzania zagrożenia dla ruchu drogowego. Niezwykła sytuacja musi być koniecznie nieoczekiwana, nieunikniona, nieprzewidywalna. Zwykłe naruszenia prawa nie są objęte tym sformułowaniem. Czas prowadzenia pojazdu musi być zaplanowany w taki sposób, aby kierowcy mieli czas na przerwę lub tygodniowy odpoczynek. Uzasadnione naruszenia powinny być udokumentowane i możliwe do udowodnienia podczas kontroli. Czas jazdy powinien być wtedy ograniczony do minimum.

Przekroczenie czasu jazdy