Jakie prawa przysługują administratorom BAG?

Pytanie od czytelnika: „Jakie prawa przysługują kontrolerom BAG?”

Odpowiedź:


W ramach czynności związanych z nadzorem nad samochodami ciężarowymi kontrolerzy BAG mają prawo do usuwania samochodów ciężarowych z drogi, zatrzymywania ich, kontrolowania i zakazywania dalszego ruchu. BAG przeprowadza również kontrole firm transportowych. Kontrole działalności gospodarczej muszą być przeprowadzane w godzinach pracy. Przedsiębiorca musi dostarczyć wszystkie niezbędne zaświadczenia i informacje oraz udzielić pomocy kontrolerom.

Jakie prawa przysługują administratorom BAG?