Świadczenia z tytułu wypadków i odszkodowania w Niemczech.

Według statystyk w Niemczech dochodzi rocznie do około dwóch i pół miliona wypadków – co oznacza miliardowe straty dla towarzystw ubezpieczeniowych. Zgodnie z niemieckim prawem, poszkodowany musi otrzymać odszkodowanie tak, jakby wypadek nigdy się nie wydarzył. A to w większości przypadków nie jest łatwe.

Przyjrzyjmy się, co przysługuje Państwu w razie wypadku w Niemczech.
Rodzaje szkód:
Szkody materialne:
Jest to rzeczywiste uszkodzenie samochodu, czyli koszt naprawy lub koszt zakupu innego samochodu. Naprawy są opłacane tylko wtedy, gdy nie przekraczają wartości rynkowej samochodu. Tylko w rzadkich przypadkach dopuszcza się zapłatę do 130% wartości rynkowej, ale dotyczy to pojazdów unikatowych: Old-Timerów, pojazdów specjalnych, przedmiotów sztuki. Koszt zakupu innego pojazdu to wartość rynkowa pomniejszona o wartość rezydualną, płatną, gdy koszt naprawy przekracza wartość rynkową.
Uwaga: Nie należy polegać na szacunkach niemieckich towarzystw ubezpieczeniowych! Mają Państwo prawo do oceny przez niezależnego eksperta w Niemczech!

Szkody moralne:
Szkody moralne (Schmerzensgeld) są płatne tylko za spowodowany ból fizyczny. Kwota ta jest ustalana na podstawie rocznej tabeli sądowej. Tylko najbliżsi krewni zmarłego mogą żądać zadośćuczynienia za cierpienie. Trzeba przyznać, że Niemcy są raczej skąpi w ocenie szkód moralnych.
Szkody materialne:
Są to dodatkowe koszty, które ponosisz w wyniku wypadku – opłaty za holowanie, ekspertyzy, opłaty za dostarczenie towaru, opłaty za wynajem, kary za spóźnienia, przestoje itp.

Odszkodowania dla kierowców:
Płatności za leczenie, transport, hotel, odszkodowanie za utratę zdolności do pracy, potrącenia z wynagrodzenia.

Okres przedawnienia w Niemczech wynosi 3 lata od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił wypadek. Jeśli nie otrzymałeś więcej za którekolwiek z powyższych odszkodowań, możesz uzyskać bezpłatną poradę tutaj:

+4917646732036