Rejestracja firmy transportowej GMBH w Niemczech

Otwarcie oddziału firmy lub założenie zupełnie nowej działalności za granicą jest więcej niż realne. Nawet w czasie pandemii przychody w niektórych branżach w Niemczech wzrosły. Na przykład Bosch odnotował w 2021 roku wzrost zysku netto o ponad 21%. Pytanie brzmi: „Od czego zacząć?”. Jeśli chodzi o rejestrację firm transportowych GMBH w Niemczech, proces ten dzieli się na dwie części:

-Rejestracja GMBH;
-Uzyskanie licencji.

Do zarejestrowania GMBH w Niemczech potrzebne są:

1) dyrektor;
2) siedziba;
3) zarejestrowany kapitał w wysokości co najmniej 25000 euro;
4) umowa spółki poświadczona przez niemieckiego notariusza;
5) otwarty rachunek bankowy.

Do uzyskania licencji transportowej potrzebne są następujące dokumenty:

Inżynier bezpieczeństwa (usługi inżyniera bezpieczeństwa w Niemczech kosztują około 200 euro, cena zależy od zakresu jego obowiązków);
Kaucja w wysokości 9.000 euro za pierwszy samochód i 5.000 euro za każdy dodatkowy samochód. Pieniądze te mogą stanowić część kapitału zakładowego.
Zaleca się również zatrudnienie audytora do prowadzenia księgowości (przybliżony koszt w Niemczech wynosi 200 EUR miesięcznie). Rozwój nowego rynku nie jest łatwy, ale z pewnością opłacalny. A nasza firma jest gotowa pomóc Państwu w przygotowaniu wszelkiej niezbędnej dokumentacji, aby proces ten był bardziej komfortowy i zrozumiały.