Który urząd wydaje licencje transportowe w Niemczech?

Pytanie od czytelnika: „Który urząd wydaje licencje transportowe w Niemczech?

Odpowiedź:


Licencje transportowe w Niemczech są wydawane przez rząd krajowy lub wyznaczony przez niego organ. Na przykład w Nadrenii Północnej-Westfalii zezwolenia wydaje zarząd dróg, w którym firma jest zarejestrowana.

Który urząd wydaje licencje transportowe w Niemczech?