Warunki transportu firmowego w Niemczech

Pytanie od czytelnika: „Na jakich warunkach może odbywać się przewóz firmowy w Niemczech?

Odpowiedź:


Ładunek musi należeć do przedsiębiorstwa lub być zakupiony, posagowy, przetworzony, wyprodukowany przez to samo przedsiębiorstwo.
Transport musi odbywać się do lub z przedsiębiorstwa
transport musi być wykonywany przez pracownika przedsiębiorstwa
transport musi być działalnością pomocniczą przedsiębiorstwa, a nie jego główną działalnością

Warunki transportu firmowego w Niemczech