Kara za nieprawidłowo zamocowany ładunek w Niemczech

Jaką grzywnę dostaje przewoźnik za niewłaściwe zabezpieczenie ładunku?

W najlepszym przypadku policja zmusi Cię do usunięcia uchybień i nie nałoży na Ciebie mandatu za naruszenie przepisów. Ale policja i BAG nigdy nie wypuszczą pojazdu, dopóki nie będą przestrzegane przepisy bezpieczeństwa dotyczące zabezpieczenia ładunku.

Policja może również nałożyć niewielki mandat za drobne wykroczenia. W przypadku rażących naruszeń policja i BAG żądają zapłaty pełnej kwoty frachtu (umownej lub ustawowej opłaty za przewóz ładunku) jako zysku z nielegalnego działania. A w przypadku najbardziej rażących naruszeń oraz wypadków spowodowanych naruszeniem zasad bezpieczeństwa, grozi postępowanie karne.

 W tym przypadku przewoźnik nie może powoływać się na winę załadowcy, gdyż jest on odpowiedzialny za bezpieczeństwo od momentu przyjęcia ładunku. Przewoźnik może jednak wystąpić z roszczeniem wobec klienta, jeśli kierowca nie był dopuszczony do załadunku.