Świadczenia z tytułu ubezpieczenia wypadkowego na Litwie

Co robić w razie wypadku samochodowego na Litwie?

Po wypadku należy się zatrzymać, wysiąść z samochodu, założyć kamizelkę i udzielić pomocy poszkodowanym. Zawsze dzwoń na policję (tel. 112), zwłaszcza jeśli jesteś ranny. Najlepiej nie ruszać samochodu do czasu przyjazdu policji. Weź od policji wizytówkę i numer sprawy.

Spisz lub sfotografuj tablice rejestracyjne, dokumenty i polisy ubezpieczeniowe wszystkich uczestników wypadku oraz zachowaj dane kontaktowe świadków. Pomocne będą również zdjęcia z miejsca wypadku.

Do wymiany danych należy używać europrotokołu.

II. Procedura likwidacji szkód na Litwie


Gdzie warto się udać:

Strona ponosząca winę jest zobowiązana do pokrycia wszelkich niezbędnych wydatków związanych z wypadkiem. Poszkodowany może skontaktować się z litewskim towarzystwem ubezpieczeniowym lub jego przedstawicielem w swoim kraju (tylko w UE).

Terminy:

Firma ubezpieczeniowa winowajcy ma 90 dni na wypłatę odszkodowania od momentu dostarczenia jej wszystkich niezbędnych dokumentów (raport policyjny lub europrotokół, ekspertyza lub rachunek za naprawę, kopie świadectw technicznych, reklamacja itp.) Na złożenie wniosku do sprawcy wypadku drogowego na Litwie masz 3 lata.

Spory:

Sytuacja staje się bardziej skomplikowana w przypadku sporów dotyczących odpowiedzialności za wypadek. Jeśli litewski zakład ubezpieczeń nie chce wypłacić odszkodowania, nie należy się spieszyć z kontaktem z litewskim prawnikiem. Koszt wynajęcia prawnika może być znaczny i nie ma gwarancji powodzenia. Zacznij od rozmowy z firmą ubezpieczeniową.

III. Świadczenia ubezpieczeniowe na Litwie:

  1. szkody majątkowe

a) Koszt naprawy na podstawie opłaconej faktury za naprawę lub kalkulacji rzeczoznawcy.

b) Jeżeli samochód nie nadaje się do przywrócenia do stanu używalności z przyczyn ekonomicznych lub technicznych, wypłacona zostanie wartość rynkowa samochodu pomniejszona o wartość pozostałych części. Najlepiej, jeśli natychmiast po wypadku ekspert litewskiego towarzystwa ubezpieczeniowego dokona oględzin uszkodzonego samochodu.

c) holowanie do najbliższej odpowiedniej stacji obsługi lub bazy holowniczej.

d) Wynagrodzenie rzeczoznawcy jest wypłacane tylko wtedy, gdy ocena została dokonana za zgodą zakładu ubezpieczeń.

e) Nadwyżka zostanie zwrócona na podstawie dokumentów płatności z tytułu ubezpieczenia kadłuba.

f) Koszty noclegu i posiłków są pokrywane, jeśli mają bezpośredni związek z wypadkiem.

g) Właściciele samochodów ciężarowych ponoszą koszty dodatkowej dostawy ładunku, w niektórych przypadkach koszty przestojów i kar umownych. W przypadku uszkodzeń ładunku należy skontaktować się z CMR-Insurance.

  1. Poszkodowany może ubiegać się o odszkodowanie za koszty leczenia, zmniejszenie zarobków oraz zadośćuczynienie za ból i cierpienie, jeśli nie są one pokrywane przez inne polisy ubezpieczeniowe.

Bezpłatna konsultacja (Vyber, Vatsap) +48 732 543 801

Świadczenia z tytułu ubezpieczenia wypadkowego na Litwie