Žalos vertinimas Vokietijoje

Žala apskaičiuojama pagal faktines patirtas išlaidas arba hipotetines transporto priemonių remonto / keitimo išlaidas Vokietijoje.


Kokius dokumentus galima naudoti norint atlyginti žalą?


Pagal remonto sąskaitą: remontas neturi viršyti automobilio rinkos vertės, priešingu atveju jis gali būti neapmokėtas. Retais atvejais leidžiama viršyti 30 proc. Norėdami tai padaryti, būtina įrodyti, kad reikia remontuoti būtent šį automobilį dėl jo unikalių savybių.
Pagal autorizuotą serviso sąmatą: Jūs neprivalote remontuoti automobilio. Taip pat galite paprašyti serviso įvertinti remonto išlaidas, susimokėti ir, pavyzdžiui, parduoti automobilį arba tiesiog jo netaisyti.
Pagal eksperto vertinimą: ekspertas įvertins remonto kainą, rinkos bei likutinę vertę ir padės nustatyti maksimalią sumą už sugedusio automobilio remontą ar pakeitimą.
Esant nuostoliams, mažesniems nei 800 eurų, ekspertizė nelaikoma reikalinga ir eksperto paslaugos neapmokamos, todėl esant nedideliems nuostoliams verta skaičiuoti pagal sąskaitą arba pagal remonto sąmatą.

Nemokama konsultacija dėl žalos įvertinimo:

+4917646732036