Draudimo išmokos nelaimingo atsitikimo Lenkijoje atveju TPVCA Lenkijoje

Lenkijos teritorijoje galioja draudimo polisas, mūsų TPVCA analogas – jis gali būti vadinamas OC, UOC, Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej.


Darbas su draudimo kompanijomis po autoįvykio.
1) Įvykus autoįvykiui, turėtumėte patikrinti, ar už avariją atsakingo asmens polisas yra galiojantis. Visos draudimo bendrovės, turinčios teisę išduoti OC polisus, yra suvienytos į Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (draudimo garantijų fondą). Įvykus autoįvykiui, būtina patikrinti, ar kaltininko draudimo įmonė priklauso šiai organizacijai. Tai galite patikrinti fondo svetainėje.
2) Jei automobilio apgadinimas yra nedidelis, žalos atlyginimo galima reikalauti iš savo draudimo bendrovės, o ne iš atsakingos draudimo bendrovės. Bet jūs turite tai išsiaiškinti iš anksto, tai įmanoma ne visose draudimo bendrovėse.

3) Kaltininko draudimo bendrovė turi 90 dienų atlyginti žalą nuo to momento, kai jam pateikiate visus reikiamus dokumentus (policijos protokolą ar euro protokolą, ekspertizės aktą ar remonto sąskaitą faktūrą, registracijos liudijimų kopijas, pretenziją ir kt.). Geriau nedelsiant kreiptis į draudimo bendrovę, nors pagal įstatymus tai galite padaryti per trejus metus. Bet tada draudimo bendrovė gali sumažinti įmokas, nes automobilis buvo eksploatuojamas toliau ir žala galėjo būti didesnė.
4) Jei avarijos kaltininkas yra automobilis su Ukrainos, Rusijos ar Baltarusijos numeriais su žaliąja kortele, tai užregistravę eismo įvykį, turite apie tai pranešti Nacionaliniam žaliosios kortelės biurui (PBUK) Lenkijoje. Jo kontaktai yra kitoje poliso pusėje. Bet jei jūs nesate kaltas dėl nelaimingo atsitikimo, kaltininko draudimo bendrovė turėtų užsiimti su visa žala.
5) Esant nežymiai žalai, leidžiama kreiptis internetu online, kuriame siunčiamas prašymas atlyginti žalą ir su byla susijusi medžiaga.
Žalos įvertinimas
Kompensacija pagal Lenkijos įstatymus gali būti dviejų rūšių:


1) Automobilio remontas draudimo bendrovės (Variant warsztatowy) lėšomis.
2) Remonto išlaidų kompensacija pinigais (Variant kosztorysowy).
Žalą įvertina draudimo bendrovė. Jei kompensacijos suma nedidelė, tuomet pakaks atsiųsti žalos nuotraukas ir dokumentus. Jei atvejis sudėtingesnis, tuomet prireiks specialisto vizito (per 7-10 dienų nuo prašymo pateikimo draudimo bendrovei).
Jei nukentėjusysis sutinka su kompensacijos dydžiu, jis pasirašo aktą ir per 30 dienų nurodyta suma ateis į jo banko sąskaitą. Atminkite, kad į kompensacijos sumą gali būti įtrauktos susijusios išlaidos (transportavimo išlaidos, automobilio vilkimas, prastovos ir kt.)

Draudimo išmokos Lenkijoje
Žala nuosavybei:


a) Remonto vertė pagal apmokėtą remonto sąskaitą faktūrą arba eksperto sąmatą.
b) Jeigu automobilio neįmanoma remontuoti dėl ekonominių ar techninių priežasčių, sumokama iš automobilio rinkos vertės atėmus likutinę vertę. Apgadintą automobilį patartina iškart po avarijos leisti apžiūrėti Lenkijos draudimo bendrovės ekspertui.
c) Vilkimas į artimiausią tinkamą servisą arba evakuatoriaus bazę.
d) Ekspertų paslaugos apmokamos tik tuo atveju, jei vertinimas atliktas sutikus draudimui.
e) KASKO franšizė kompensuojama remiantis KASKO draudimo apmokėjimo dokumentais.
f) Automobilio nuoma remonto laikotarpiui tik esant būtinybei. Jei yra antras automobilis, nuoma nemokama.
g) Apmokamos išlaidos už nakvynę ir maitinimą, jei jos yra tiesiogiai susijusios su autoįvykiu.
h) Krovinio transporto savininkams apmokamos papildomo krovinio pristatymo išlaidos, kai kuriais atvejais prastovos ir sutartinės netesybos. Dėl krovinio apgadinimo reikia kreiptis į CMR-draudimą.
Sužalojimo atveju galite gauti medicininių išlaidų kompensaciją, sumažintą darbo užmokestį ir kompensaciją už skausmą ir kančias, jei jų neapdrausti kiti draudimai.
Išmokos sumos apskundimas.
Jei nesutinkate su draudimo bendrovės nustatytu įmokų dydžiu, tuomet per trejus metus galite juos ginčyti kreipdamiesi į draudimo bendrovę. Tačiau geriau tai padaryti iš karto, kad išvengtumėte problemų, susijusių su dokumentų, liudytojų ir pan. praradimu.
Norint užginčyti rezultatus, draudimo bendrovei pateikiama paraiška, tai galima padaryti draudimo bendrovės biure, o kartais ir internetu. Atsakymas turi būti gautas per 30-60 kalendorinių dienų.
Jei gaunamas atsisakymas, turite teisę išspręsti klausimą teisme.
Šiais klausimais geriau kreiptis į teisininkus, kurių specializacija yra eismo įvykiai Lenkijoje. Jei kyla problemų dėl draudimo išmokų, susisiekite su „Delta-Telesfor“ ir mes padėsime jums susigrąžinti visas sumokėtas sumas.