Važiavimo laiko viršijimas

Kartais vairuotojai susiduria su nenumatytomis aplinkybėmis, dėl kurių neįmanoma pasiekti norimo savaitinio poilsio laiko nepažeidžiant taisyklių. Tokiomis išskirtinėmis aplinkybėmis laikomos staigios, neišvengiamos ir nenumatytos aplinkybės, kai staiga tampa neįmanoma per trumpą laiką laikytis visų EB reglamento Nr. 561/2006 nuostatų.

Vairuotojams leidžiama viršyti vairavimo laiką tik neįprastomis aplinkybėmis ir nesukeliant pavojaus kelių eismui. Neįprasta situacija būtinai turi būti netikėta, neišvengiama, nenuspėjama. Ši formuluotė netaikoma įprastiniams pažeidimams. Vairavimo laikas turi būti planuojamas taip, kad vairuotojai turėtų laiko sustoti arba padaryti savaitės pertrauką. Pagrįsti pažeidimai turėtų būti dokumentuojami, o patikrinimo metu turėtų būti galima pateikti įrodymų. Tuomet vairavimo laikas turėtų būti kuo trumpesnis.

Važiavimo laiko viršijimas