Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų išmokos Norvegijoje

Ką daryti, jei patekote į eismo įvykį Norvegijoje:

Įvykus avarijai, būtinai sustokite, išlipkite iš automobilio, apsivilkite liemenę ir padėkite sužeistiesiems. Visada skambinkite policijai (tel. 112), o įvykus nelaimingam atsitikimui kvieskite greitąją pagalbą (tel. 113). Geriausia nejudinti automobilio, kol atvyks policija. Iš policijos pasiimkite vizitinę kortelę ir bylos numerį.

Užfiksuokite arba nufotografuokite visų eismo įvykyje dalyvavusių šalių valstybinius numerius, dokumentus ir draudimo polisus, užsirašykite liudytojų kontaktus. Taip pat pravers eismo įvykio vietos nuotraukos.

Duomenims keistis naudokite europrotokolą.

II. Žalos išieškojimas Norvegijoje

Kur eiti:

Už eismo įvykį atsakingas asmuo privalo atlyginti visas būtinas su eismo įvykiu susijusias išlaidas. Nukentėjusioji šalis gali kreiptis į Norvegijos draudimo bendrovę arba jos atstovą savo šalyje (tik ES).

Terminai:

Kaltosios šalies draudimo bendrovė turi sumokėti žalą per 90 dienų nuo tada, kai jai pateikiate visus reikiamus dokumentus (policijos ataskaitą arba Europrotokolą, eksperto įvertinimą arba remonto sąskaitą, techninių duomenų lapų kopijas, pretenziją ir t. t.). Per 3 metus turite pateikti pretenziją už eismo įvykį Norvegijoje atsakingam asmeniui.

Ginčai:

Ginčuose dėl atsakomybės už nelaimingą atsitikimą situacija sudėtingesnė. Jei Norvegijos draudimo bendrovė nenori atlyginti žalos, neskubėkite kreiptis į Lietuvos advokatą. Advokato paslaugos gali kainuoti nemažai, o sėkmės garantijos nėra. Pradėkite nuo pokalbio su draudimo bendrove.

III. Draudimo išmokos Norvegijoje:

  1. žala turtui

a) Remonto išlaidos, pagrįstos apmokėta remonto sąskaita faktūra arba eksperto apskaičiavimu.

b) jei automobilio negalima suremontuoti dėl ekonominių ar techninių priežasčių, išmokama automobilio rinkos vertė, atskaičius liekanų vertę. Patartina, kad Norvegijos draudimo bendrovės ekspertas iš karto po eismo įvykio apžiūrėtų apgadintą automobilį.

c) vilkimas į artimiausią tinkamą degalinę arba vilkikų bazę.

d) Eksperto mokestis mokamas tik tuo atveju, jei vertinimas buvo atliktas draudikui sutikus.

e) Atskaitymo suma kompensuojama remiantis korpuso draudimo išmokos dokumentais.

f) Apmokamos nakvynės ir maitinimo išlaidos, jei jos tiesiogiai susijusios su nelaimingu atsitikimu.

g) Sunkvežimių savininkams apmokamos papildomo krovinio pristatymo išlaidos, kai kuriais atvejais prastovos ir sutartinės baudos. Dėl krovinio sugadinimo kreipkitės į CMR draudimo bendrovę.

  1. Jei esate sužalotas, galite reikalauti kompensacijos už gydymą, sumažėjusį darbo užmokestį ir kompensacijos už skausmą bei kančias, jei šių išlaidų nepadengia kiti draudimo polisai.

Nemokama konsultacija (Vyber, Vatsap) +4917646732036

Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų išmokos Norvegijoje