Priėmimo vadovauti transporto įmonei Vokietijoje sąlygos

Skaitytojo klausimas: „Kokias sąlygas turi atitikti savarankiškai dirbantis asmuo, kad galėtų Vokietijoje valdyti transporto įmonę?

Atsakymas:


1.Turite turėti leidimą nuolat gyventi ES.

  1. Patikimumo įrodymas (policijos pažyma, centrinio verslo registro pažyma)
  2. Kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas (išsilavinimas transporto srityje, bent 10 metų darbo patirtis ir (arba) egzaminas Pramonės ir prekybos rūmuose)
  3. Įmonės ekonominio ir finansinio saugumo įrodymas (mokesčių ir sveikatos draudimo pažyma)
Priėmimo vadovauti transporto įmonei Vokietijoje sąlygos