Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų išmokos Suomijoje

Ką daryti įvykus autoįvykiui Suomijoje

Įvykus avarijai, būtinai sustokite, išlipkite iš automobilio, apsivilkite liemenę ir padėkite sužeistiesiems. Visada skambinkite į policiją (tel. 112), ypač jei yra sužeistųjų. Geriausia nejudinti automobilio, kol atvyks policija. Iš policijos pasiimkite vizitinę kortelę ir bylos numerį.

Užsirašykite arba nufotografuokite visų eismo įvykyje dalyvavusių šalių valstybinius numerius, dokumentus ir draudimo polisus, taip pat išsaugokite liudininkų kontaktinius duomenis. Taip pat pravers eismo įvykio vietos nuotraukos.

Duomenims keistis naudokite europrotokolą.

II. Žalos išieškojimas Suomijoje

Kur eiti:

Už eismo įvykį atsakingas asmuo privalo atlyginti visas būtinas su eismo įvykiu susijusias išlaidas. Nukentėjusioji šalis gali kreiptis į Suomijos draudimo bendrovę arba jos atstovą savo šalyje (tik ES).

Terminai:

Kaltosios šalies draudimo bendrovė turi atlyginti žalą per 90 dienų nuo tada, kai jai pateikiate visus reikiamus dokumentus (policijos ataskaitą arba europrotokolą, eksperto įvertinimą arba remonto sąskaitą, techninių duomenų lapų kopijas, pretenziją ir t. t.). Per 3 metus turite pateikti pretenziją už eismo įvykį Suomijoje atsakingam asmeniui.

Ginčai:

Ginčuose dėl atsakomybės už nelaimingą atsitikimą situacija sudėtingesnė. Jei Suomijos draudimo bendrovė nenori atlyginti žalos, neskubėkite kreiptis į Lietuvos advokatą. Advokato paslaugos gali kainuoti nemažai, o sėkmės garantijos nėra. Pradėkite nuo pokalbio su draudimo bendrove.

III. Draudimo išmokos Suomijoje:

  1. žala turtui

a) remonto išlaidas, pagrįstas apmokėta remonto sąskaita faktūra arba eksperto apskaičiavimu.

b) jei automobilio negalima restauruoti dėl ekonominių ar techninių priežasčių, išmokama automobilio rinkos vertė, atskaičius liekanų vertę. Patartina leisti Suomijos draudimo bendrovės ekspertui apžiūrėti apgadintą automobilį iš karto po eismo įvykio.

c) vilkimas į artimiausią tinkamą degalinę arba vilkikų bazę.

d) ekspertizės išlaidos tik tuo atveju, jei vertinimas buvo atliktas draudimo bendrovei sutikus.

e) Atskaitymo suma kompensuojama remiantis korpuso draudimo išmokos dokumentais.

f) Apmokamos nakvynės ir maitinimo išlaidos, jei jos tiesiogiai susijusios su nelaimingu atsitikimu.

g) Sunkvežimių savininkams apmokamos papildomo krovinio pristatymo išlaidos, tam tikrais atvejais prastovos ir sutartinės baudos. Dėl krovinio sugadinimo kreipkitės į CMR draudimo bendrovę.

  1. Jei esate sužalotas, galite reikalauti kompensacijos už gydymą, sumažėjusį darbo užmokestį ir kompensacijos už skausmą bei kančias, jei šių išlaidų nepadengia kiti draudimo polisai.

Nemokama konsultacija (Vyber, Vatsap) +4917646732036

Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų išmokos Suomijoje