Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų išmokos Liuksemburge

Kaip elgtis įvykus nelaimingam atsitikimui Liuksemburge:

Įvykus eismo įvykiui, būtinai sustokite, išlipkite iš automobilio, apsivilkite liemenę ir padėkite nukentėjusiesiems. Visada skambinkite į policiją (tel. 113), ypač jei yra nukentėjusiųjų. Geriausia nejudinti automobilio, kol atvyks policija. Iš policijos pasiimkite vizitinę kortelę ir bylos numerį.

Užsirašykite arba nufotografuokite visų eismo įvykyje dalyvavusių asmenų valstybinius numerius, dokumentus ir draudimo polisus, taip pat išsaugokite liudytojų kontaktus. Taip pat pravers eismo įvykio vietos nuotraukos.

Duomenims keistis naudokite europrotokolą.

II. Žalos išieškojimo procedūra Liuksemburge


Kur eiti:

Kaltoji šalis privalo atlyginti visas būtinas su eismo įvykiu susijusias išlaidas. Nukentėjusioji šalis gali kreiptis į savo draudimo bendrovę Liuksemburge arba į savo atstovą savo šalyje (tik ES).

Terminai:

Kaltosios šalies draudimo bendrovė turi atlyginti žalą per 90 dienų nuo tada, kai jai pateikiate visus reikiamus dokumentus (policijos ataskaitą arba europrotokolą, eksperto įvertinimą arba remonto sąskaitą, techninių liudijimų kopijas, pretenziją ir t. t.). Liuksemburge turite 3 metus pareikšti pretenziją kaltajai šaliai.

Ginčai:

Ginčuose dėl atsakomybės už nelaimingą atsitikimą situacija sudėtingesnė. Jei Liuksemburgo draudimo bendrovė nenori atlyginti žalos, neskubėkite kreiptis į Liuksemburgo advokatą. Advokato išlaidos gali būti didelės, o sėkmės garantijos nėra. Pradėkite nuo pokalbio su draudimo bendrove.

III. Draudimo išmokos Liuksemburge:

  • Remonto išlaidos paprastai apskaičiuojamos pagal gautą sąskaitą faktūrą už remontą. Nedidelės žalos atveju paprastai užtenka sąmatos su apgadinto automobilio nuotraukomis.
  • Automobilio nuomos išlaidos kompensuojamos, jei nuoma buvo būtina, pavyzdžiui, dėl profesinių priežasčių. Tačiau pagal Liuksemburgo kelių eismo įstatymą nukentėjusioji šalis dažnai turi atsižvelgti į 15 % asmeninę taupymo sumą.
  • Sumažėjusi vertė: bet kokį vertės sumažėjimą, likusį po to, kai transporto priemonė buvo suremontuota, nes dabar ji laikoma avarine transporto priemone, didelės žalos atveju kompensuos Liuksemburgo draudimo bendrovė, jei eismo įvykio metu transporto priemonė buvo jaunesnė nei 4 metų.
  • Ekspertas: ekspertizės išlaidos ne visada kompensuojamos. Dėl to reikėtų iš anksto susitarti su Liuksemburgo draudimo bendrove, kad jums nereikėtų apmokėti eksperto išlaidų.
  • Vilkimo išlaidos paprastai padengiamos iki kito tinkamo autoserviso.
  • Kompensaciją už skausmą ir kančias asmens sužalojimo atveju Liuksemburge moka draudimo bendrovė.
  • Advokato honoraras: Liuksemburgo draudimas nepadengia jūsų advokato išlaidų. Tačiau galite pasiteirauti savo draudimo bendrovės, ar ji gali būti atsakinga už teisines išlaidas po eismo įvykio Liuksemburge (jei eismo teisės sritis taip pat yra apdrausta teisinių išlaidų draudimu).
  • Sunkvežimių savininkams apmokamos papildomo krovinio pristatymo išlaidos, kai kuriais atvejais – prastovos ir sutartinės baudos. Dėl krovinio sugadinimo kreipkitės į CMR draudimo bendrovę.

Nemokama konsultacija (Vyber, Vatsap) + 370 672 14752

Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų išmokos Liuksemburge