Depășirea timpilor de conducere

Uneori, conducătorii auto se confruntă cu circumstanțe imprevizibile care fac imposibilă atingerea timpului de repaus săptămânal dorit fără a încălca regulile. Astfel de circumstanțe excepționale sunt definite ca fiind circumstanțe bruște, inevitabile și imprevizibile, în care devine brusc imposibil să se respecte toate dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 561/2006 într-o perioadă scurtă de timp.

Conducătorii auto au voie să depășească timpul de conducere doar în situații neobișnuite și fără a pune în pericol traficul rutier. Situația neobișnuită trebuie să fie neapărat neașteptată, inevitabilă, imprevizibilă. Încălcările obișnuite nu se încadrează în această formulare. Timpii de conducere trebuie planificați astfel încât șoferii să aibă timp să facă o pauză sau să ia o pauză de o săptămână. Încălcările justificate trebuie să fie documentate și să poată fi prezentate dovezi în cadrul inspecției. Timpul de conducere ar trebui astfel redus la minimum.

Depășirea timpilor de conducere