Condiții de admitere la conducerea unei întreprinderi de transport în Germania

Întrebare de la un cititor: „Ce condiții trebuie să îndeplinească un lucrător independent pentru a putea exploata o întreprindere de transport în Germania?”

Răspuns:

1.Trebuie să aveți un permis de ședere permanentă în UE.

  1. Dovada fiabilității (certificat de poliție, certificat de la registrul central al întreprinderilor)
  2. 3.Dovada calificării (studii în domeniul transporturilor, cel puțin 10 ani de experiență profesională/examen la Camera de Comerț și Industrie).
  3. dovada securității economice și financiare a întreprinderii (certificate fiscale și de asigurare de sănătate
Condiții de admitere la conducerea unei întreprinderi de transport în Germania