CARE POT FI CONSECINȚELE NEACHITĂRII UNEI AMENZI ÎN GERMANIA?

 – poliția / BAG (Biroul Federal pentru Transportul Mărfurilor) notează în baza lor de date și la traversarea frontierei persoana în cauză poate fi reținută pentru achitarea amenzii.

– executorul cerințelor organelor de stat este Zoll (Biroul Vamal). Biroul vamal de asemenea are dreptul să rețină persoanele vinovate și bunurile lor până la achitarea amenzii.

– termenul de prescripție pentru o amendă este de trei ani din momentul emiterii ordinului de executare silită.

– pentru infracțiunile penale – termenul de prescripție ajunge până la 30 de ani.

PENTRU COMPANII:

– amenzile pentru firme se emit pe numele directorului / reprezentantului legal al companiei. El la fel poate fi reținut la traversarea frontierei.

– orice proprietate aparținând companiei poate fi reținută până la achitarea amenzii.

Penalitățile pentru amenzi nu pot depăși dobânda standard de credit, adică sunt destul de mici.

Însă la acestea se pot adăuga cheltuielile pentru executarea silită a datoriei.

În același timp, pentru amenzile de peste 500 de euro se poate de depus o cerere de amânare, sau achitare în rate a datoriei.