Wypadek w Niemczech

Ciężarówka wjechała do rowu. Pojazd jest rozładowywany i wyciągany na drogę. Stan pojazdu nie jest jeszcze znany. Pierwsze kroki w tej sprawie:

  1. skontaktować się z niemiecką policją oraz skontaktować się z firmą holowniczą( laweta )
  2. ustalić przyczynę wypadku
  3. zgłosić wypadek do ubezpieczenia Zielona Karta, Casco i OCP
  4. roszczenie o opłatę za holowanie
  5. zapłacić rachunek i odebrać pojazd
    Kto za co płaci?
    Zielona karta zapłaci tylko za szkody wyrządzone osobom trzecim. Obejmuje to uszkodzenia dróg, drzew, ogrodzeń i koszty straży pożarnej.

Casco płaci za uszkodzenia własnego sprzętu i holowanie, ale warunki zależą od umowy. Ponieważ Casco jest ubezpieczeniem dobrowolnym, wszystkie warunki są negocjowalne i mogą być ograniczone kwotowo lub co do pozycji wydatków.

OCP pokrywa nie tylko uszkodzenia ładunku, ale również koszty ratownictwa. Szczegółowe warunki należy sprawdzić w umowie ubezpieczeniowej OCP.

Holowanie:
Rachunki za odholowanie ciężarówek w Niemczech sięgają dziesiątek tysięcy euro. Ważne jest, aby pamiętać o następujących kwestiach:

Poproś o wystawienie faktury za holowanie bez VAT
Koszty parkowania do 100 € za dzień
firma holownicza ma prawo nie wydać pojazdu do czasu zapłacenia rachunku
firma holownicza nie ma prawa wypuszczać niebezpiecznych pojazdów

Dostawa Towarów:
Ładunek znajdujący się pod dozorem celnym może być przeładowany na inny pojazd w obecności funkcjonariuszy celnych.