Francja Covid-19 (od 17.08.2021)

Od 09.08.2021 r. władze francuskie wymagają zaświadczenia o nieobecności Covid-19 dla wszystkich kategorii obywateli.

Dowodem na brak Covid-19 mogą być:

Przebieg pełnego szczepienia produktem zatwierdzonym przez WHO, Potwierdzenie ozdrowieńca (nie starszej niż 6 miesięcy)
Potwierdzenie testu (PCR lub szybki test antygenowy nie starszy niż 72 godziny). Odpowiednie kody niemieckie obowiązują również we Francji. Są one dostępne w formie cyfrowej, np. po zarejestrowaniu się w bezpłatnej francuskiej aplikacji „TousAntiCovid”, niemieckiej „CovPass” lub „CoronaWarnApp”, a także w formie papierowej.
Jedynym wyjątkiem jest fakt, że w niektórych restauracjach kierowcy zawodowi są zwolnieni z obowiązku okazywania karty zdrowia. Restauracje te można znaleźć na specjalnie stworzonej mapie Bison Futé. Aby skorzystać z tej możliwości, pracownicy muszą udowodnić, że są zawodowymi kierowcami, na przykład korzystając z załącznika 3 do wytycznych UE w sprawie zielonych pasów, które we Francji są nadal obowiązkowe w transporcie.
Kierowcy wjeżdżający do Francji z Wielkiej Brytanii i Irlandii nie muszą już mieć przy sobie „zaświadczenia”.
Kierowcy pojazdów towarowych i osobowych nie podlegają ogólnemu obowiązkowi egzaminacyjnemu przy wjeździe do Francji. Muszą oni jedynie posiadać przy sobie wypełniony „Certyfikat dla pracowników transportu międzynarodowego” zgodnie z Załącznikiem 3 do Wytycznych UE w sprawie zielonych pasów (https://www.bgl-ev.de/images/corona/cfitw.pdf ).
Są oni również zwolnieni z godziny policyjnej, ale w tym przypadku pracodawca musi wypełnić formularz „Justificatif de Déplacement Professionnel”. Formularz można znaleźć na stronie internetowej Justificatif de deplacement professionnel.


Źródło: https://www.svg.de/meldungen/corona-bedingte-besonderheiten-im-internationalen-gueterverk

Covid-19
Covid-19