Co się stanie, jeśli nie zapłacisz grzywny w Niemczech?

 • Policja / BAG sporządza notatkę w bazie danych i na każdej kontroli i przejściu granicznym sprawca może zostać zatrzymany do czasu zapłacenia kary.
 • Służba Celna Zoll jest egzekutorem żądań władz.Mają również prawo do zatrzymania majątku i sprawców do czasu zapłacenia grzywny
 • Przedawnienie grzywny następuje po trzech latach od wydania nakazu przymusowego ściągnięcia należności.
 • W przypadku przestępstw kryminalnych – do 30 lat
  Dla firm:
 • Grzywna jest wystawiana na firmę na nazwisko dyrektora/przedstawiciela prawnego firmy. Może również zostać zatrzymany na przejściu granicznym
 • Wszystkie aktywy spółki mogą zostać zablokowane do momentu zapłacenia grzywny
  Odsetki karne nie mogą być wyższe niż standardowe odsetki kredytowe, czyli są raczej niewielkie.
  Mogą one jednak powiększyć koszty windykacji.
  Istnieje również możliwość ubiegania się o odroczenie płatności – miesięczną spłatę długu – w przypadku grzywien powyżej 500 euro.